شرکت عصر اندیشه

شرکت عصراندیشه از زیر مجموعه های شرکت توضیع برق فارس است. این شرکت مسئولیت کلیه امور رایانه ای، اتوماسیون، چاپ قبض های دوره ای، تبلیغات و غیره را از طرف شرکت توضیع برق فارس دارد.

شرکت کامپیوتری پرداد بیش از ۲۰ سال است که در تمامی ضمینه ها با شرکا عصر اندیشه همکاری های دو طرفه داشته و خدمات گسترده ای را به این شرکت ارائه می کند.

شرکت عصر اندیشه مشتری امور چاپی و خدمات کامپیوتری شرکت پرداد است و از سال ۷۹ تا کنون برای چاپ قبض های برق مشترکان فارس از همکاری شرکت پرداد در ضمینه های طراحی، چاپ و پردازش اطلاعات استفاده می کند.